ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=1736&p=rfthjyoexlaogvka

سخت افزار

سخت افزار های متصل به نرم افزار مدیریت آموزشگاه آکسان . فیش پرینتر ، دستگاه حضورغیاب ، کارت هنرجویی ، دستگاه اثر انگشت و تشخیص چهره ، کالر آی دی و . . . 

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید