استاندارد - آموزشگاه زبان و فنی

14٬800٬000 ‎ریال
بدون مالیات
 • سیستم کامل ثبت نام و حسابداری
 • زمانبندی و برنامه هفتگی
 • نمرات و کارنامه
 • فروشگاه و امانات
 • گزارش ساز پیشرفته
 • سامانه پیامک بدون مسدودی
 • محسابه حقوق
 • حضورغیاب هوشمند 
 • یک کاربر تحت شبکه
 • یک سال پشتیبانی
 • نصب و آموزش
تعداد

 • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
 • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
 • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
 • سیستم کامل ثبت نام و حسابداری
 • زمانبندی و برنامه هفتگی
 • نمرات و کارنامه
 • فروشگاه و امانات
 • گزارش ساز پیشرفته
 • سامانه پیامک بدون مسدودی
 • محسابه حقوق
 • حضورغیاب هوشمند 
 • یک کاربر تحت شبکه
 • یک سال پشتیبانی
 • نصب و آموزش