استاندارد - آموزشگاه هنری و موسیقی

27٬500٬000 ‎ریال
بدون مالیات
 • سیستم کامل ثبت نام و حسابداری
 • زمانبندی و برنامه هفتگی
 • سامانه پیامک بدون مسدودی
 • فروشگاه و امانات
 • گزارش ساز پیشزفته
 • اعلام گویا
 • محاسبه حقوق مدرسو پرسنل
 • حضور و غیاب هوشمند 
 • دو کاربر تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی
 • نصب و آموزش 
تعداد

 • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
 • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
 • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
 • سیستم کامل ثبت نام و حسابداری
 • زمانبندی و برنامه هفتگی
 • سامانه پیامک بدون مسدودی
 • فروشگاه و امانات
 • گزارش ساز پیشزفته
 • اعلام گویا
 • محاسبه حقوق مدرسو پرسنل
 • حضور و غیاب هوشمند 
 • دو کاربر تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی
 • نصب و آموزش 

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید